Pravilnik o zasebnosti podatkov

Načela poslovanja z zasebnimi podatki

Vaša zasebnost je za nas zelo pomembna.

V nadaljevanju se nahaja naš Pravilnik o Zasebnosti, ki vključuje in pojasnjuje ta načela.

Kdo smo in kaj pokriva ta Pravilnik

Mi smo podjetje Marketino d.o.o. s sedežem v Ljubljani, na naslovu Dunajska cesta 136, matična številka 8337608000, davčna štrevilka 66448166,  ki dela na razvoju storitev za podporo poslovanju malih podjetnikov, kar vključuje davčno blagajno in druge storitve. Naš cilj je razviti tehnologijo, ki vam pomaga v vašem poslu na način, da se zmanjša količina administrativnega dela, tako da se lahko osredotočite na dejavnosti, ki bodo vašemu poslovanju dodale vrednost in izboljšale storitev za vaše stranke. Marketino je naša blagovna znamka, s katero plasiramo svoje storitve na trgu.

Ta Pravilnik o Zasebnosti Podatkov se nanaša na vaše podatke, ki jih zbiramo, ko uporabljate našo storitev, ne glede na to, ali gre za mobilno ali spletno aplikacijo. S Pravilnikom o zasebnosti podatkov vas na pregleden, razumljiv in preprost način seznanjamo z nameni, pravno podlago in pravicami, kot jih zagotavlja Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.3.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov«).    

V tem Pravilniku bomo uporabljali izraz “storitve” kot skupno ime za našo spletno aplikacijo in mobilno aplikacijo.

V nadaljevanju je razloženo kako zbiramo, uporabljamo in delimo vaše podatke skupaj z možnostmi, ki jih imate pri kontroliranju teh podatkov.

Informacije, ki jih zbiramo

Osebne podatke zbiramo le, kadar jih potrebujemo za zagotavljanje storitev. Na primer, da bi vam omogočili dostop do aplikacije, komunicirali z vami ali izboljšali naše storitve.

Osebne podatke zbiramo na dva načina: ko nam vi posredujete svoje podatke in samodejno z uporabo naših servisov.

Informacije, ki nam jih dostavite

Količina in vrsta informacij sta odvisna od konteksta in načina na katerega uporabljamo informacije. Tukaj je nekaj primerov:

Informacije, ki jih zbiramo samodejno

Na ta način zbiramo informacije avtomatizirano:

Kako uporabljamo podatke

Vaše podatke uporabljamo na naslednji način:

Čas hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke, ki jih Marketino d.o.o. obdeluje na podlagi zakona, hrani Marketino d.o.o. za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Osebne podatke, ki jih Marketino d.o.o. obdeluje na podlagi vaše osebne privolitve, hrani Marketino d.o.o. do preklica vaše privolitve. Osebne podatke, ki jih posredujete klicnemu centru, hranimo 12. mesecev.  Marketino d.o.o. take podatke izbriše pred preklicem le v primeru, da je namen obdelave osebnih podatkov že dosežen ali če tako določa zakon. Osebne podatke, ki jih Marketino d.o.o. obdeluje na podlagi pogodbe, hrani Marketino d.o.o. za čas, ki je potreben za izvršitev pogodbe in še 10 let po njenem prenehanju.  Po preteku obdobja hrambe bo Marketino d.o.o. vaše osebne podatke učinkovito in trajno zbrisal ali anonimiziral, tako da jih ne bo več mogoče povezati z vami.

Deljenje podatkov

Ne prodajamo osebnih podatkov naših uporabnikov!

Podatke o uporabnikih delimo le v spodaj navedenih omejenih okoliščinah z ustreznimi zaščitnimi ukrepi:

Varnost

Čeprav nobena omrežna storitev ni 100% varna, vlagamo največje napore, da zaščitimo vaše podatke pred nepooblaščenim dostopom, uporabo, spreminjanjem ali uničenjem, in glede tega sprejemamo razume ukrepe. Za zaščito osebnih podatkov, ki nam jih posredujete, uporabljamo ustrezne poslovne sisteme in postopke. Prav tako uporabljamo varnostne postopke ter tehnične in fizične omejitve za dostop do in uporabo osebnih podatkov na naših strežnikih.

Možnosti

Ko gre za vaše podatke, imate več možnosti kontrole:

Druge stvari, s katerimi bi morali biti seznanjeni

Prenos informacij

Marketino ponuja storitve na globalni ravni. Osebne podatke je mogoče posredovati dobaviteljem in tretjim osebam, ki lahko vključujejo mednarodne prenose osebnih podatkov v države, katerih se zakonodaja o varstvu podatkov razlikuje od zakonodaje v državah članicah Evropske unije. Če dostopate do aplikacije ali uporabljate storitev ali kako drugače zagotavljate informacije, se strinjate z obdelavo, prenosom in shranjevanjem podatkov v Sloveniji in drugih državah.

Spremembe Pravilnika o Zasebnosti Podatkov

Čeprav je večina sprememb verjetno majhna, lahko Marketino od časa do časa spremeni svoj Pravilnik o Zasebnosti Podatkov. Marketino spodbuja obiskovalce, da pogosto preverjajo to stran za vse spremembe v Pravilniku o Zasebnosti Podatkov. Če pride do sprememb, vas bomo obvestili (na primer, z dodajanjem izjave na našo spletno stran ali s pošiljanjem e-poštnega obvestila). Vaša nadaljnja uporaba storitev po kateri koli spremembi tega Pravilnika, bo predstavljala vaše soglasje za takšno spremembo.

Kdo je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov, zbranih preko naše storitve?

Podjetje Marketino d.o.o., s sedežem v Ljubljani, nadzira obdelavo osebnih podatkov, zbranih za opravljanje storitve.

V podjetju je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@marketino.si .

Kadarkoli imate pravico zahtevati dostop do svojih podatkov, spremembo ali izbris napačnih podatkov, kot tudi omejitev ali ugovor glede obdelave iz pravnih razlogov, pa tudi pravico do prenosa podatkov.

Če želite uveljaviti te pravice, posodobiti svoje osebne podatke ali dobiti odgovore na katera koli vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov prek naše storitve, vas prosimo, da nas kontaktirate preko e-pošte info@marketino.si.

Pritožbe v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov s strani Družbe, se lahko pošljejo tudi pristojnemu organu za varstvo podatkov v Sloveniji. Pristojni organ je: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 2309730, www.ip-rs.si.

Tehnični in organizacijski ukrepi podjetja Marketino d.o.o.

Podjetje Marketino d.o.o. bo uporabilo podatke samo v skladu z navodili upravljalca, razen če drugače zahteva pravo EU ali pravo RS, v slednjem primeru obdelovalec o tej pravni zahtevi pred obdelavo obvesti upravljalca.

Podjetje Marketino d.o.o. ima v internem kodeksu ravnanja opredeljene načine ravnanja z osebnimi podatki: to je kako podjetje fizično varuje osebne podatke, kako je varovana aplikativna in programska oprema, kako se aktivno preprečuje nepooblaščen dostop do podatkov pri prenosu podatkov, kako je urejena sledljivost podatkov.